Novela zákona o spotřebitelském úvěru z 1. 12. 2016

Novela zákona o spotřebitelském úvěru nabyla účinnosti 1. prosince 2016. Reguluje všechny typy spotřebitelských úvěrů, kam nově spadají i spotřebitelské úvěry na bydlení, dříve označované jako hypotéky, a nově reguluje i tzv. mikropůjčky (úvěry do 5 000 Kč). Další změna týkající se hypoték začala platit od 1. dubna 2017. A apríl to není…

Přísnější dohled ČNB

U zprostředkovatelů úvěrů dochází ke zpřísnění podmínek a dohledu České národní banky nad zprostředkovatelskou činností. Spotřebitel tak bude mít jistotu garance a profesionality poskytovaných služeb.

Úvěr sjednaný před datem novelizace

V tomto případě pro vás nové podmínky začnou platit po skončení fixace, a to na základě podpisu dodatku ke smlouvě. Jedinou výjimkou, kdy zákon začne platit ihned, jsou hypotéky s variabilní neboli float sazbou.

Změny pro úvěry uzavřené po 1. 12. 2016:

  • Pro nově uzavřené hypoteční úvěry a hypoteční úvěry, u kterých po 1. 12. 2016 vyprší tzv. fixace, bude možné bez jakýchkoliv poplatků každý rok splatit až 25 % ze sjednané výše hypotéky, a to vždy měsíc před výročím uzavření smlouvy.
  • Při prodeji nemovitosti bude možné hypotéku splatit celou, pokud smlouva trvala alespoň dva roky.
  • Lze bezplatně splatit celou hypotéku při závažné osobní situaci - úmrtí dlužníka nebo úmrtí partnera dlužníka, obdobně to platí při dlouhodobé nemoci dlužníka nebo jeho partnera.
  • Pozdní splácení úvěru bude možné sankcionovat maximálně do částky odpovídající 50 % výše úvěru, nejvýše však 200 tisíci korunami.
  • Poskytovatelé úvěrů budou mít nově povinnost prověřit příjmy a výdaje žadatele. Pokud schopnost splácet nebude řádně prověřena, bude smlouva o úvěru neplatná.
  • Stoprocentní hypotéky skončily na začátku října 2016. Až do 1. dubna 2017 poskytla banka žadateli max. 95 % z hodnoty nemovitosti. Zbytek, tj. minimálně 5 %, musel žadatel doplatit z vlastních zdrojů. Od 1. dubna 2017 banky opět přitvrdily - omezení se týkají hypoték s LTV 80 % a více, kdy banky mohou poskytnout pouze 15 % nových úvěrů s LTV v rozmezí 80 % – 90 %. Převedeno do praktické roviny – klient by měl mít naspořeno aspoň 20 % pro čerpání úvěru zajištěného nemovitostí, aby na půjčku vůbec dosáhl.
  • Sen o novém bydlení zdraží i daň z nabytí nemovitosti - od 1. 11. 2016 ji platí kupující, který si musí připravit 4 % z kupní ceny nemovitosti.
  • Banky budou muset už v reklamách na své produkty uvádět, kolik bude úvěr skutečně stát, a tuto informaci spotřebitel navíc obdrží písemně ještě před podpisem smlouvy.
Sdílet na Facebooku