Cestování

Co umí cestovní pojištění

Cestovní pojištění kryje rizika spojená s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel nebo způsobení škody třetí osobě v průběhu jednorázových nebo opakovaných turistických a pracovních cest do zahraničí (pojistná smlouva pro opakování má dobu platnosti zpravidla jeden rok).

Cestujete s dětmi?

Většina pojišťoven nabízí pro děti nejrůznější slevy z cestovního pojištění, případně mají pro ty nejmenší pojištění zcela zdarma. V nabídce jsou rovněž často speciální rodinné balíčky, kde je za výhodnou cenu pojištěna celá rodina včetně dětí. 

Pojištění léčebných výloh

Pojištění léčebných výloh vám pomůže v případech náhlého onemocnění, úrazu nebo smrti v zahraničí. Většinou je z tohoto pojištění hrazeno:

 • ambulantní lékařské ošetření
 • předepsané léky a zdravotnický materiál
 • hospitalizace
 • náklady na dopravu pojištěného do nejbližšího zdravotnického zařízení
 • lékařsky neodkladná operace
 • převoz nemocného do ČR
 • převoz tělesných ostatků do ČR
 • zubní ošetření k odstranění akutní bolesti
 • případně další doplňkové asistenční služby (dle jednotlivých pojistných podmínek)

Víte, kolik vás bude stát lékařské ošetření v zahraničí?

Jen pro zajímavost - v Chorvatsku, které je stálicí v oblíbenosti letních destinací Čechů, zaplatíte za ošetření tržné rány 3 300 Kč, za ošetření zlomeniny 5 000 Kč. Přepadnou-li vás zažívací potíže, připravte si 2 200 Kč.

Doplňková připojištění

 • úrazové pojištění
 • pojištění cestovních zavazadel
 • pojištění zpoždění zavazadel
 • pojištění zpoždění letu
 • pojištění odpovědnosti za škodu
 • pojištění storna zájezdu
 • pojištění přerušení cesty
 • případně další pojištění (dle jednotlivých pojistných podmínek)

Tipy pro motoristy

Víte, že v rámci cestovního pojištění si můžete u vybraných pojišťoven při cestách do zahraničí připojistit i speciální asistenční služby? Ty se vztahují na situace, kdy se vozidlo stane nepojízdným z důvodu havárie nebo poruchy, popř. na zajištění náhradního řidiče, dojde-li k úrazu nebo vážnému onemocnění pojištěného.

Co má vliv na výši pojistného

 • územní platnost (Evropa, svět s USA a svět bez USA)
 • věk pojištěného
 • délka pobytu v zahraničí
 • zaměření cesty (turistická, pracovní, se sportovním zaměřením)

Jiný kraj, jiný (dopravní) mrav

Nezapomeňte si před cestou zjistit informace o dopravních předpisech zemí, přes které pojedete. V italských horách je například povinné mít od 1. 11. do 15. 4. zimní pneumatiky nebo v kufru připravené zimní řetězy. Ve Španělsku a dalších zemích jsou zase povinné náhradní dioptrické brýle (pokud je nosí řidič) a platí zde zákaz odhazování nedopalků cigaret z důvodu letních požárů. Hasicí přístroj je např. vyžadován v Polsku, Řecku či Bulharsku a v některých zemích patří k povinné výbavě dva výstražné trojúhelníky.

Jak funguje asistenční služba?

Pojišťovny spolupracují s asistenčními službami, které zařizují potřebnou pomoc v zemi, kde došlo k pojistné události. Asistenční služby fungují 24 hodin denně v českém jazyce.

Telefonní číslo na asistenční službu si uložte do mobilu. Jinak se může stát, že v případě akutní situace ztrácíte čas i peníze.

Dojde-li k nemoci či úrazu, je třeba asistenční službu okamžitě kontaktovat. Ta poradí, jak přesně postupovat, a doporučí vhodné zdravotní zařízení - tj. takové, které je prověřené a v němž je garance určité úrovně poskytované péče. Navíc ve většině případů klient nemusí náklady za poskytnutou péči hradit na místě.

Informujte členy rodiny

Nezapomeňte doma sdělit, kde jsou dokumenty k cestovnímu pojištění, jak jste pojištěni a u které pojišťovny. Situace, kdy najednou zbytek rodiny neví, kde doklad o uzavřené pojistce hledat a na jakou pojišťovnu se obrátit, nebývají ojedinělé.

Sdílet na Facebooku