Dluhy

Řešte dluhy včas

Pokud jste svoje výdaje neukočírovali a zadlužili jste se, ještě není nic ztraceno. I z dluhů se dá vybruslit se ctí a nemusí pro vás být likvidační. 

Základní pravidlo v případě dluhů zní KOMUNIKUJTE a SPOLUPRACUJTE.

 • V prvé řadě kontaktujte věřitele a domluvte se s ním. Je možné, že v případě vašeho vstřícného chování přistoupí na snížení nebo odložení splátek.
 • Neignorujte doručené písemnosti. Jejich nevyzvednutí vás před dalším postihem nezachrání.

Nepřevzatá písemnost se totiž považuje za doručenou desátým dnem úložní lhůty (na poště), i když si adresát písemnost nevyzvedl. Podle zákona č. 500/2004 Sb. je doručena. Řízení tak lze provést i bez přítomnosti adresáta.

Jak postupovat v případě dluhů

 • Zjistěte si celý rozsah svých dluhů
 • Vymezte si priority – které dluhy je nutné uhradit co nejdřív
 • Pokuste se najít ve svém rozpočtu rezervu – snižte výdaje nebo zvyšte příjem např. formou brigády
 • Poraďte se s odborníky např. bezplatných neziskových organizací. Dobře zvažte placené nabídky na oddlužení, ne vždy jsou rentabilní.
 • Neřešte půjčku jinou půjčkou.

Dluhy mezi manželi

Společné jmění manželů (SJM) může vzniknout jen mezi manželi, nikoli např. mezi druhem a družkou. SJM zahrnuje majetek, který nabyli manželé za trvání manželství.

Výjimkou je
 • majetek získaný jedním z manželů dědictvím, restitucí nebo darem
 • náhrada nemajetkové újmy - zejména náhrady za bolestné nebo nemoci z povolání
 • majetek nabytý jedním z manželů, který náleží do výlučného vlastnictví tohoto manžela
 • věci, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů
 • majetek, který jednomu z manželů patřil už za svobodna

Dejte najevo nesouhlas se zadlužováním

Částečnou ochranou před zadlužováním jednoho z manželů je projevení aktivního nesouhlasu (nejlépe písemně) druhého, tedy nedlužícího manžela. Např. pokud se dozvíte, že si manžel/ka bez vašeho vědomí půjčil/a v bance půl milionu, neprodleně bance zašlete dopis, že s dluhem nesouhlasíte. Tím dosáhnete toho, že pokud by manžel/ka svůj dluh nesplácel/a a došlo by k soudnímu řízení a následné exekuci, může být dluh banky uspokojen ze společného jmění pouze do výše, která by představovala podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno. 

Sdílet na Facebooku