Půjčky

Základy úvěrové terminologie

Auto, nemovitost, rekonstrukce, dovolená, ale i svatba… Ne vždy máte po ruce peníze na účtu nebo potřebnou hotovost. V případě menších částek někdy vypomůže rodina nebo přátelé, u těch větších se bez pomoci finančních institucí neobejdete.

Které termíny při jednání o půjčce určitě uslyšíte?

Věřitel – ten, kdo peníze půjčuje

Dlužník – ten, kdo si peníze půjčuje

Jistina – zapůjčená částka

Úrok – celková částka, kterou musí dlužník splatit navíc k jistině

Úroková sazba – procento z jistiny (nebo jejího zbytku při postupném splácení), o které se dlužná částka navyšuje za určité úrokové období. Roční úroková sazba je procentní navýšení za jeden rok, označuje se zpravidla zkratkou p. a. (z latinského per anum)

RPSN – roční procentní sazba nákladů. Vyjadřuje podíl z dlužné částky (v procentech), který musíte zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou úvěru i všemi doprovodnými poplatky

Půjčky z hlediska účelu

  • Podnikatelská půjčka
  • Spotřebitelská půjčka
  • Stavební či hypoteční úvěr

Podnikatelská půjčka

Společným rysem podnikatelských úvěrů je to, že peníze se vypůjčují se záměrem rozšířit stávající podnikání, popř. rozjet podnikání nové. Takto investované peníze budou po čase generovat výnos, který nejenže umožní uhradit provozní náklady a postupně splatit úvěr včetně úroků, ale bude přinášet i zisk.

Vzhledem k delšímu časovému horizontu, než se podnikatetelský záměr rozběhne, bývá podnikatelský úvěr poskytován na delší časové období a často se domlouvá možnost odkladu prvních splátek.

Spotřebitelská půjčka

Spotřebitelský úvěr umožňuje nákup určitého zboží nebo služby dřív, než bychom na ně ušetřili. Za rychlost ale zaplatíme vyšší cenou.
Peníze jsou půjčovány na spotřební zboží, které na rozdíl od podnikatelského úvěru nepřinese budoucí zisk a které navíc rychle ztrácí svou hodnotu. Úvěr proto musí být splácen ze stávajících příjmů dlužníka. První splátky úvěru následují zpravidla hned po jeho poskytnutí.

Stavební nebo hypoteční půjčka

I tady platí, že si půjčujeme proto, abychom si něco mohli pořídit dřív, než na to našetříme. Zásadní rozdíl je však v tom, že si pořizujeme něco (vlastní byt, dům), co má trvalou hodnotu, která v čase obvykle ještě roste. Hypoteční úvěry se poskytují zpravidla na období 10-30 let a jsou spláceny ze stávajících příjmů žadatele. Pokud je hypotéka sjednána s cílem nemovitost pronajímat, může být zdrojem pro splácení úvěru získaný nájem.

Úvěrové platební karty

Jde v podstatě o spotřebitelské úvěry, které ale mají zvláštní režim. Ten závisí na tom, jak a k čemu tyto karty používáme. S úvěrovými kartami nakupujete na dluh, proto byste kromě nich měli na nákup vzít hlavně rozum…

Platební karty jsou dvojího typu

  • Kreditní
  • Debetní

Kreditní karty

Nejsou navázány na váš běžný účet, ale na účet instituce, která vám ji vydala. Každou platbou provedenou touto kartou začínáte čerpat úvěr. Ten je po určitou dobu stanovenou ve smlouvě o vydání karty bezúročný – nejčastěji se jedná o rozmezí 20- 55 dní. Před koncem tohoto bezúročného období vás banka vyzve k uhrazení celkové vyčerpané částky. Pokud se tak stane, začíná další bezúročné období. V opačném případě přechází neuhrazená část aktuálního zůstatku automaticky do režimu úročené půjčky. Tam spadnete i v případě, že kreditní kartou vybíráte peníze z bankomatu. Vybraná částka okamžitě přechází do režimu úročené půjčky, bez ohledu na to, že bezúročné období stále trvá a limit úvěru nebyl vyčerpán.

Debetní karty

Jsou zpravidla vázány na běžný účet, který máte v bance. Podle podmínek ve smlouvě umožňují buď platby do vyčerpání finančních prostředků na účtu, nebo tzv. kontokorent - vznik záporného zůstatku, tedy čerpání úvěru. Kontokorentem přecházíte automaticky do režimu půjčky.

 

Jak funguje kontokorent

Na první pohled se kontokorent jeví výhodně, umožňuje překlenout náhlý výpadek financí. Ale při pročítání podmínek mějte s sebou po ruce kalkulačku. Máte-li ve smlouvě uvedenou měsíční úrokovou sazbu např. 1,9 %, nemáte zdaleka vyhráno. 1,9 % z dlužné částky budete totiž platit každý měsíc až do jejího splacení. Za rok to už dělá 25,3 %, což je více než čtvrtina vypůjčené částky.

Sdílet na Facebooku