Investice

Spoření vs. investování

Spořením je obvykle myšleno uložení finančních prostředků do banky. Nevýhodou je jejich téměř nulové zhodnocení, výhodou naopak záruka, že o vložené finance nepřijdete. Investice je na rozdíl od spoření rizikovější, pokud jde o ztrátu investovaných finančních prostředků. Vyšší riziko je však vyváženo možným vyšším ziskem.

Investovat můžete buď sami, nebo s pomocí investiční společnosti

Vždy byste si ale měli ujasnit, co od investice očekáváte: stanovte si účel, časový horizont a šanci získat naspořené peníze zpět už v průběhu investování. Zamyslete se, jaké riziko kolísání hodnoty rezerv snesete a zda nezpanikaříte při klesání jejich hodnoty. Zohledněte i náklady, které do investice vložíte.

Investiční trojúhelník

Chystáte-li se investovat, měli byste vzít v potaz i níže uvedené pojmy, aby se investiční trojúhelník nestal trojúhelníkem bermudským…

  • Výnos  - o kolik se vaše prostředky zhodnotí. Čím vyšší výnos, tím vyšší riziko.
  • Riziko – možný problém či neúspěch. Čím vyšší riziko, tím větší pravděpodobnost, že investice nemusí dopadnout podle vašich představ.
  • Likvidita - schopnost přeměnit naspořené prostředky zpět na peníze, které máte k dispozici.

Než začnete investovat

Prioritou není čekání na správný okamžik, ale pravidelnost. Zkušenosti i statistické výzkumy ukazují, že pokusy o načasování vedou v průměru k horším výsledkům než strategie pravidelného spoření. Právě díky pravidelnému spoření jde cenu průměrovat a nakupovat velmi efektivně.

Nedoporučuje se dávat všechny peníze do jednoho typu investice. Naopak je vhodné investici rozkládat v čase a dodržovat investiční horizonty.

U investic platí jednoduchá rovnice: Pokud se daří akciím, bude se dařit i nemovitostem a nebude se dařit zlatu. To platí i obráceně.

Doporučený minimální investiční horizont

Akcie - sedm let a více

Dluhopisy - tři roky a více

Peněžní trh - jeden rok

Investiční horizont

V dlouhodobém a střednědobém horizontu je třeba ochránit odložené prostředky před inflací.

Sdílet na Facebooku