Daňové úspory

Ušetří zaměstnanec i zaměstnavatel

Nejen zaměstnanec si může díky životnímu pojištění snížit daně. Stejně tak může učinit i zaměstnavatel, který se rozhodne přispívat na pojištění svých zaměstnanců. Zaměstnavateli se tak nabízí možnost zvýšit ohodnocení zaměstnanců a zároveň poskytnout zajištění v nepříznivých životních situacích. Díky daňovým úsporám a úsporám na sociálním a zdravotním pojištění navíc výrazně ušetří na mzdových nákladech.

Jak velké mohou být daňové úspory? A co nového přinesla daňová reforma?

Podmínky daňových odpočtů

Od roku 2017 se zvyšuje úhrnný limit pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob dle § 6 odst. 9 písm. p) zákona o daních z příjmů u příspěvku zaměstnavatele na

  • příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem a doplňkové penzijní spoření
  • příspěvek na penzijní pojištění
  • příspěvek na pojistné, který hradí zaměstnavatel pojišťovně za zaměstnance na jeho pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové pojištění = životní pojištění

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo soukromé životní připojištění zaměstnance je u zaměstnance osvobozen od zdanění nově až do částky 50 000 Kč ročně (dříve 30 000 Kč ročně). Zaměstnavatel může touto částkou přispět buď na penzijní připojištění nebo jako pojistné na soukromé životní pojištění anebo do třetice tuto sumu rozdělit v jakémkoli poměru mezi tyto dva finanční produkty. Může přispívat i vyšší částkou, ovšem tento příjem již nebude pro zaměstnance daňově osvobozen.Z příspěvku zaměstnavatele do stejné výše se neodvádí zdravotní ani sociální pojištění.

Úspora pro pojistníka

Pojistník může sám za sebe odečíst z daňového základu až 24 000 Kč ročně pro penzijní připojištění a 24 000 Kč ročně pro soukromé životní pojištění (dříve 12 000 Kč ročně pro každý typ připojištění).

Kolik firma ušetří na mzdových nákladech?

Firma, která se rozhodne zvýšit příjem svého zaměstnance, má dvě možnosti. Buď se odhodlá k přímému navýšení hrubé mzdy, anebo zvolí některý z benefitů.

Pokud zaměstnavatel zvolí příspěvek na životní pojištění namísto prostého navýšení hrubé mzdy, ušetří ročně 4 200 Kč. Finanční úspora ale není jediným kladem. Zkušenosti společností, které svým zaměstnancům příspěvek na životní pojištění poskytují, ukazují na nárůst loajality zaměstnanců ke společnosti, zvýšení stability zaměstnanosti a nižší fluktuaci pracovníků. 
 

Benefity i na dohodu

Příspěvky lze využít u zaměstnanců, kteří mají u zaměstnavatele uzavřenu pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce.

Sdílet na Facebooku