Firemní úvěry

Typy podnikatelských úvěrů

Podnikání se bez úvěrů neobejde. A je jedno, jestli chcete koupit nebo zrekonstruovat nemovitost, hradit provozní náklady nebo investovat do nového zařízení a technologií. Pokud nemáte patřičnou částku na účtu nebo solventního příbuzného ochotného vám půjčit, zbývá jediná možnost – banky.

Provozní úvěry

Pomáhají financovat každodenní provoz firmy. S jejich pomocí lze zajistit například předzásobení materiálem či zbožím nebo provoz výroby. Na rozdíl od investičních úvěrů bývají provozní úvěry neúčelové a banky v některých případech nevyžadují ani ručení majetkem. Provozní úvěr může být krátkodobý, střednědobý či dlouhodobý. Délka úvěru závisí především na druhu pořizovaného majetku a délce podnikání. Doba splatnosti je obvykle do jednoho roku, mnohé banky ji ale umožňují prodloužit.

Investiční úvěry

Jsou většinou určené na rozšíření podnikání. Může to být modernizace strojového zařízení nebo technologií, ale i nákup, výstavba či rekonstrukce nemovitosti. Splatnost investičního úvěru může být až v desítkách let (nejčastěji od patnácti do třiceti), díky čemuž má výhodnější úrokovou sazbu. Jedná se o účelový termínovaný úvěr se stanoveným plánem čerpání a splácení.

Výhodnější úroková sazba vám bude nabídnuta u banky, kde již máte otevřený účet, a banka zná lépe bonitu vaší firmy. Dohodnout se lze jak na fixní, tak na pohyblivé úrokové míře.

Kontokorentní úvěry

Fungují podobným způsobem jako kontokorent na běžném účtu. Hlavním rozdílem je však jeho výše (povolené přečerpání může být až milion korun). Základní podmínkou pro zřízení kontokorentu je založení firemního, živnostenského nebo profesního účtu u banky, u které o kontokorent žádáte.

Kontokorentní úvěr slouží především jako nástroj k překlenutí krátkodobého nedostatku finančních prostředků a při jeho poskytnutí banka nezkoumá účelovost využití peněz. Kontokorent by neměl být využíván na financování dlouhodobějších investic, na to je opravdu příliš drahý - úroky se většinou pohybují od 10 do 20 % p. a.. Výhodou je, že půjčku lze využívat opětovně, vždy po jejím splacení.

Základem žádosti o úvěr je podnikatelský záměr

Ten by měl by být srozumitelný, pravdivý a přesvědčivý. Podnikatel by měl mít rozmyšlenou právní formu podnikání, organizaci a fungování firmy, popis služby nebo výrobku, který je cílem záměru, zná trh, na kterém chce působit, včetně analýzy konkurence, má finanční plán a časový harmonogram zahájení podnikání.

Firemní hypotéky

Podnikatelská hypotéka je specifická, v mnohém odlišná od osobní a banky k jejímu vyřizování přistupují s vysokou mírou individuality. O hypoteční úvěr pro podnikatele může firma požádat v případě, že chce půjčené peníze využít ve prospěch svého podnikání. Hypoteční úvěr lze využít k libovolnému účelu. Jedinou podmínkou je, že je zajištěn nemovitostí.

Kromě obvyklých dokumentů je zapotřebí zejména výpis z katastru nemovitostí osvědčující vlastnictví nemovitosti, kterou zastavíte pro případ neschopnosti vaší firmy splácet úvěr, a samozřejmě podnikatelský záměr.

Maximální výše krytí hypotékou bývá zpravidla 70 %, tzn., že žadatel o hypotéku musí 30 % z hodnoty nemovitosti (nebo rekonstrukce, přestavby…) najít ve vlastních zdrojích.

Úroková sazba u firemních hypoték je ve srovnání s osobními hypotékami vyšší o více než 1 %. Pro banku je směrodatné, jak dlouho s ní společnost spolupracuje, jak velké jsou finanční pohyby na účtech a jaká je dlouhodobá pověst firmy. Výši úroku ovlivňuje i fixní doba. Nejnižší úroky bývají v průměru při fixaci na 4 nebo 5 let.

Refinancování úvěrů

Zdá se vám, že splácíte příliš vysoké částky, popř. preferujete konsolidaci stávajících půjček do jedné? I tahle situace má řešení. Konsolidací a refinancováním se na splátkách dají ušetřit i (deseti)tisícové částky měsíčně, podle výše úvěrů.

Sdílet na Facebooku