Energie

Úspora nákladů za energii

Výdaje na energie tvoří u velkých podniků průměrně 23 % celkových provozních nákladů. V případě firem střední velikosti se pak energie na celkových výdajích podílí z 11 %. 

Čtyři z pěti firem, které byly osloveny v průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků, spotřebu energií pouze monitorují, avšak neřídí. Obvykle kontrolují výpisy, jen přibližně polovina podniků si stav spotřeby i zapisuje. Většina rozpočítává náklady na energii až na úrovni hospodářského výsledku.

Co je EAN a EIC?

EAN je jedinečný identifikační kód pro odběrné místo elektřiny. EIC je jedinečný identifikační kód pro odběrné místo plynu. 

Pro oba kódy platí, že jsou nepřenosné na jiné odběrné místo, ale přenosné mezi osobami. Tzn. že po zániku odběrného místa zanikají, ale při změně spotřebitele odběrného místa se přenášejí na nového zákazníka.

Za co vlastně platíme?

U energií platíme část plateb obchodníkovi, tj. dodavateli energie, a část jejímu distributorovi. Obchodníka si můžeme vybírat. Distributora nikoliv, ten je dán místem, kde je objekt připojen do sítě. Platby za distribuci se mohou měnit i bez změny obchodníka - dodavatele energie a u elektřiny tvoří asi 40 % z celkové ceny energie.

Další položkou na faktuře je tzv. stálý měsíční plat za měsíc.

Jak snížit ceny distribuce?

Cenu distribuce ovlivňuje distribuční sazba a hodnota hlavního jističe. Jejich nevýhodné nastavení je spojeno s vyššími náklady za distribuci zejména v těchto případech:

 • odběrná místa (objekty) staršího data
 • odběrná místa (objekty) získané přepisem, tj. změnou vlastníka na základě nákupu nemovitosti, dědictví apod.
 • odběrná místa (objekty), ve kterých se významně změnilo složení spotřebičů elektrické energie

Distribuční sazby - co bychom o nich měli vědět?

 • distribuční sazby pro podnikatelské subjekty mají na začátku kódu sazby „C“, zatímco domácnosti jsou označeny písmenem „D“ 
 • dělí se na jednotarifové a dvoutarifové. Jednotarifové sazby umožňují odběr elektřiny pouze ve vysokém tarifu (VT), dvoutarifové sazby umožňují část odběru ve vysokém tarifu a část v nízkém tarifu (NT)
 • číslo sazby se liší podle typů spotřebičů zapojených v objektu - přímotopy, akumulační kamna, tepelná čerpadla - a jejich příkonu 

Distribuční sazby elektřiny pro firmy

 • C25d (akumulační ohřev vody) – 8 hodin NT (nízkého tarifu), nižší spotřeba
 • C26d (akumulační ohřev vody nebo vytápění) – 8 hodin NT, vyšší spotřeba
 • C27d (elektromobil) – 8 hodin NT
 • C35d (smíšené – akumulační a přímotopné vytápění) – 16 hodin NT
 • C45d (přímotopy) – 20 hodin NT
 • C55d (tepelné čerpadlo) – 22 hodin NT, do 31. 3. 2005
 • C56d (tepelné čerpadlo) – 22 hodin NT, od 1. 4. 2005
 • C01d 24 hodin VT (vysokého tarifu), nižší spotřeba
 • C02d 24 hodin VT, vyšší spotřeba 
 • C03d 24 hodin VT, velká spotřeba
 • C62D veřejné osvětlení

Změna sazby a jističe = úspora

Optimalizaci distribučních sazeb a hodnoty hlavního jističe by měl zhodnotit odborník. Jednodušší změny administrativního charakteru vyřídí stávající dodavatel elektřiny. Složitější optimalizace většinou vyžaduje i návštěvu revizního technika na místě.

Neregulované platby

Jedná se o skutečně odebranou elektřinu nebo plyn na odběrném místě + platbu za paušální měsíční poplatky. Výši těchto položek si určuje každý dodavatel sám na základě své obchodní strategie. Koncovou cenu pak významně zvyšují regulované platby za distribuci stanovované Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), které jsou platné vždy pro konkrétní distribuční území (nelze je tedy ovlivnit změnou dodavatele).

Elektřina

Výši cen tzv. silové elektřiny a paušální měsíční platby určuje dodavatel. Silová elektřina je počítána v tzv. vysokém tarifu (VT) a nízkém tarifu (NT). Měřicí jednotkou je kWh, popř. MWh. 

Plyn

Výši cen odebraného plynu a stálého měsíčního platu určuje dodavatel. Spotřeba se udává v m³ a MWh.

 

MWh versus m³

Přemýšlíte nad fakturou za plyn, proč plynoměr udává spotřebu v metrech krychlových, ale nakonec platíte za megawatthodiny? Zemní plyn je dodáván z různých zdrojů a jeho kvalita není vždy stejná. Spálením 1 m³ plynu ze dvou různých zdrojů může vzniknout rozdílné množství energie. Energetickou efektivitu udává spalné teplo. K vyjádření vztahu mezi objemem plynu (m3) a spotřebovaným teplem (kWh) se používá koeficient 10,55. Platí tedy, že 1 m3 = 10,55 kWh (1 kWh = 0,001 MWh).

Chcete změnit dodavatele?

Pokud odpovíte kladně, na základě vámi dodaných vyúčtování obdržíte kalkulaci ročních úspor za energii. Jestliže je pro vás úspora motivující a vy se rozhodnete pro změnu dodavatele, po vašem svolení budoucí dodavatel prověří vaši stávající smlouvu, aby se předešlo případným sankcím ze strany původního dodavatele, a navrhne možnosti řešení. Všechny administrativní kroky pak vyřizuje za vás, až k podpisu nové smlouvy.

Nemáte na předchozí kroky čas ani náladu, ale ušetřit za energii chcete? Rádi vám se změnou dodavatele pomůžeme, kontaktujte nás :-).

Sdílet na Facebooku