Pojištění

Chraňte sebe i svůj majetek

Bydlíte? Chodíte do práce? Máte děti? Jezdíte autem? Cestujete? A pojištění máte? Znáte to – neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.

Každý z nás ví, že v životě existují rizika, na která je potřeba se připravit. Problém je však v tom, že dopředu nevíme den ani hodinu, kdy se něco stane.

Víte jistě, že zrovna vám se veškeré živelní i jiné pohromy obloukem vyhnou?

 

Pojištění měli už i stavitelé pyramid

Počátky pojišťovnictví spadají už do starého Egypta, do roku 2 500 před n. l. Z této doby jsou doloženy dohody kameníků, kteří společně hradili náklady na pohřeb svého druha. V Aténách kolem roku 400 př. n. l. vznikla obdoba sociálního pojištění, kdy při zmrzačení ve válce dostali vojáci odškodné.

K čemu slouží pojištění?

Pojištění primárně slouží k pokrytí výpadku finančních příjmů. Bude krýt pojištění výpadek mých příjmů za daných okolností? Pokud ne, jedná se o vyhazování peněz z okna. Podle průzkumu pojišťoven vážná životní situace srazí rodinný rozpočet až o osm tisíc korun měsíčně. Uskromnit se po vážné situaci musí až 83 % lidí.

Správné pojištění by mělo krýt pouze závažná rizika. Ta méně důležitá lze krýt z krátkodobé finanční rezervy. Mělo by mít jasně daný účel, musí být pro nás finančně únosné a přizpůsobivé v tom smyslu, že musí reagovat na naše měnící se potřeby v průběhu života. 

Jsme podpojištění

V České republice je populace ve srovnání se západní Evropou stále podpojištěna. Zatímco průměrné roční pojistné na jednoho obyvatele zemí EU činilo v roce 2015 podle dat Insurance Europe (Evropská pojišťovací a zjišťovací asociace) 2 209 eur, tedy přes 57 tisíc korun, v případě Čechů dosahovalo pouze 492 eur, necelých 13 tisíc korun. 

Životní pojištění

Sjednává se vždy pro fyzické osoby, chrání osoby a jejich rodiny proti rizikům těžkých úrazů, jejich trvalých následků, vážných nemocí, úmrtí. Životní pojištění má pojištěnci a jeho rodině zachovat úroveň životního standardu v případě, že se mu něco stane. U hypotéky banky požadují pro uzavření smlouvy i životní pojistku klienta.

Dva typy životního pojištění:

  • rizikové - za nižší pojistné poskytuje vysokou pojistnou ochranu; nedojde-li k pojistné události, zaniká bez náhrady
  • spořicí – pojistné je vyšší, protože obsahuje spořicí složku. Pojistná částka plus podíly na zisku jsou vyplaceny při pojistné události nebo na konci sjednané pojistné doby

Co brát v úvahu, než uzavřete životní pojistku:

  • Životní pojištění by mělo krýt především dlouhodobé a trvalé zdravotní komplikace. Dále pak invaliditu způsobenou úrazem či nemocí, trvalé následky vážných úrazů a podle individuální finanční situace také pracovní neschopnost a smrt.
  • Ze statistik vyplývá, že se Češi častěji potýkají s vážnými nemocemi než s následky větších úrazů (96 % případů invalidity je následkem nemocí a jen 4 % následkem úrazů).
  • Pojišťovny nevyplácejí peníze za již dříve diagnostikované nemoci, ale mohou s vámi na tuto nemoc sjednat takzvanou výluku. Pak budete pojištěni pro všechno ostatní, co si domluvíte, kromě důsledků vaší nemoci. Výhodou je, že budete finančně kryti v případě dalších nemocí a také úrazů.
  • Životní pojištění má krýt hlavně výpadek příjmu v rodinném rozpočtu. Proto je hlavní pojistit živitele rodiny, a teprve až pak pojistit dítě. Pojištění dítěte oceníte v případech, kdy z důvodu jeho nemoci nebo úrazu zůstanete doma a tím pádem bez příjmu.
  • Dobře nastavené životní pojištění by vás mělo vyjít na cca 5 % čistého příjmu. V této relaci lze pojistit alespoň základní rizika na odpovídající pojistné částky. 

Mám zrušit starou pojistku a uzavřít novou?

V prvních letech pojištění platíte vstupní náklady, které u nové pojistky budete platit znovu. Pokud jste využívali daňové zvýhodnění, budete muset vše zpětně dodanit. Nová pojistka stejného rozsahu pak většinou bývá dražší kvůli vašemu vyššímu vstupnímu věku. Navíc se nevztahuje na důsledky už projevených nemocí. Pozor také na tzv. čekací doby (doba, která běží od počátku pojištění a během níž se neposkytuje pojistné plnění. Cílem je zamezit vyplácení plnění za nemoci, které existovaly už před uzavřením pojištění). Pokud byste před uplynutím čekací doby onemocněli a chtěli po pojišťovně výplatu, peníze nedostanete. Například u pojištění pracovní neschopnosti je standardní čekací doba tři měsíce.

Neživotní pojištění

Jedná se především o pojištění movitého a nemovitého majetku. Jen za 1. pololetí roku 2017 bylo nahlášeno 110 000 pojistných událostí z pojištění majetku, za které pojišťovny vyplatily 4,24 miliardy Kč. V údajích není zahrnuto pojištění vozidel.

V rámci pojištění majetku rozlišujeme pojištění nemovitosti, které kryje škody na nemovitosti jako takové, a pojištění domácnosti, tedy pojištění vybavení a cenností, které máte doma. Cena pojištění majetku se odvíjí od rozsahu krytí a pojistné částky. Vliv má také lokalita, ve které se nemovitost nebo domácnost nachází. 

Pojistka na celý život?

Naprostá většina pojistných smluv končí po podpisu v šuplíku, kde si v klidu a míru hoví až do první pojistné události. Léta plynou, vybavení ve vaší domácnosti se mění, starou televizi nahradila plazma přes půl stěny, každý člen domácnosti má minimálně jeden notebook a pračka má dvouciferný počet programů, ale pojistka je stále nastavena na částku, kdy vaše domácnost připomínala holobyt. Jaká by asi byla vyplacená částka v případě pojistné události? Řešení je jednoduché: jednou za dva roky si udělat čas a zkontrolovat pojistné smlouvy.

Kdy se nevyplácí šetřit

Každý chce za pojistku platit co nejmíň. Problém je v tom, že pak může dojít k tzv. podpojištění.

Je proto vhodné pojistku nastavit podle reálné ceny nemovitosti a navíc si sjednat tzv. indexaci (navýšení pojistného z důvodu navýšení spotřebitelských cen. Společně s ním se zároveň navyšuje pojistná částka tak, aby odpovídala aktuální situaci), kdy vás o změnách cen pojištění bude informovat pojišťovna. V tomto případě se vám nemůže stát, že by vám pojišťovna krátila plnění z důvodu podhodnocení – vzala na sebe povinnost upravovat vám cenu pojištění podle vývoje hodnoty nemovitosti.

Pozor na podpojištění!

Pokud budete mít například nemovitost v hodnotě dva miliony, pojistíte ji na polovinu, tedy na milion, a stane se pojistná událost za milion, pojišťovna vám nezaplatí celou částku, ale jen polovinu. Pojistná částka byla totiž podhodnocená o 50 % a vy byste dostali jen půl milionu.

Sdílet na Facebooku