Jste na nemocenské? Pozor na kontrolu z úřadu

Čistý příjem při nemoci trvající déle než měsíc poklesne zhruba o 40 % - a při nedodržování pravidel se můžeme ocitnout bez peněz úplně. Co dělat, aby vás tahle situace nepotkala?

Nárok na nemocenskou

Obecně platí, že nemocný je 3 dny doma zadarmo, od 4. do 14. dne vyplácí denní dávky zaměstnavatel a od 15. dne stát. Starobní nebo invalidní důchodce má nárok na výplatu nemocenské 70 dní, ostatní 380 dní, ve výjimečných případech 730 dní. Nárok na nemocenskou má i zaměstnanec po ukončení pracovního poměru, a to nejpozději do sedmi kalendářních dnů po tomto ukončení.

Kontrola? Mě se netýká

Kontroloři z okresní správy sociálního zabezpečení zkontrolují každoročně cca 10 % lidí na neschopence. Loni léčebný režim nedodrželo 1 686 lidí, proti kterým byl ze strany OSSZ zahájen finanční postih. To může znamenat finanční krácení nemocenské nebo její odebrání až na 100 dní, ve výjimečných případech hrubého nebo opakovaného porušení režimu hrozí ze strany OSSZ pokuta až 20 tisíc Kč. Právo na kontrolu má v prvních 14 dnech neschopenky i zaměstnavatel.

Kdy čekat kontrolora?

Prakticky kdykoli, a to i v prvních třech dnech nemoci. Lékař vám může předepsat vycházky od 7-19 hodin, maximálně na šest hodin denně. Je možné marodit i jinde než v místě trvalého bydliště, na neschopence však musí být uvedena adresa, na které vás kontrolor může zastihnout. Důležité je proto označit místo vašeho pobytu jmenovkou a zajistit funkční zvonek nebo bezproblémový přístup do bytu.

Jen jsem si odskočil/a do lékárny…

I to může kontrolor slyšet, když nemocného nezastihne doma. V takovém případě vyzve provinilce, aby kontaktoval OSSZ. Potvrdí-li se porušení léčebného režimu, následuje postih. Informace o porušení režimu je poskytnuta i ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli.

Více peněz v období nemoci

Pro případ pracovní neschopnosti se dá pojistit, a tím alespoň částečně pokrýt výpadek příjmů během nemoci. V závislosti na pojišťovně můžete volit mezi denními částkami od 50 do 6 000 Kč. Nechcete-li prokazovat příjmy, jste omezení hranicí 300 nebo 500 Kč/den, podle konkrétní pojišťovny. Denní dávky se standardně vyplácejí maximálně po dobu 365 dní. Pracovní neschopnost se většinou hlásí 3-7 dnů od vzniku nároku na pojistné plnění. Máte-li tedy ve smlouvě sjednáno pojistné plnění od 15. dne, nahlaste pracovní neschopnost do sedmi dnů od tohoto data. Vyplatí se důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami vaší pojišťovny, a tím předejít komplikacím při pojistném plnění.

 

Sdílet na Facebooku